מאהב אסיר תודה לחנופותיו השקריות של חלום

פרנסיסקו דה קבדו


 


אוי פלורלבה!  חלמתי ש... אומר זאת?

כן, כי חלום היה: שבך משתעשע

ומי אלא מאהב עם הזיות

היה בוחש תופת רב עם עדן שופע?

 

את להבותיי בשלגיך ובכפורך

כחיציו המנוגדים שבאשפתו

בוחש קופידון, ובכנות בוחש

כמו את סגידתי בנדודי שנתו.

 

ואמרתי: יהי רצון, שכה יהיה

שלעולם לא אנום אם אני ער

ואם ישן אני, שלא אתעורר

אך ניעורתי מהבלבול הנעים

ונוכחתי שבמוות הייתי בחיים

ונוכחתי שבחיים אני בין המתים.